Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
КРИБ Перник
  • Нашата цел на съществуване e неразривно свързана с основните принципи на честна игра и стабилно бизнес поведение
  • Ние залагаме на основни ценности като качество, професионализъм, почтеност, честност, инициатива, новаторство, лоялност, ентусиазъм за работа, отговорност към клиентите, взаимно уважение
  • За нас доброто име и задължението за осъществяване на социално отговорна бизнес практика, винаги са по-важни от краткосрочните печалби

Copyright © КРИБ Перник  2022  Всички права запазени.