Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
Годишно общо събрание на КРИБ Перник

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки  на 09 юли 2020 г. в ОК „Дворец на културата“ - Перник се проведе общото събрание на работодателска организация КРИБ Перник, което беше веднъж отложено заради пандемията. По време на събранието, присъстващите членовете  обсъдиха и гласуваха ЕДИНОДУШНО:

 

Отчетния доклад за дейността на РО “КРИБ ПЕРНИК“ за 2018г. – 2019 г.;

Доклада на Контролния съвет за 2018 г. – 2019г.  на организацията;

Финансовия отчет  на РО “КРИБ ПЕРНИК“ за 2018 г. – 2019 г.;

Също така, за председател на Арбитражен съд - Перник, за втори мандат, бе преизбрана- адв. Анжела Асенова, зам.председател - адв. Камелия Букарска , а за съпредседател - Георги Милев, председател на УС на КРИБ Перник.

Гости на събранието бяха: областният управител на гр. Перник, председателят на Общинския съвет - Перник, кметовете на гр. Радомир и гр. Земен, директорът на Дирекция бюро по труда и началникътна РУО – Перник.

 

Председателят на УС на КРИБ Перник и всички участници в общото събрание получиха поздравителен адрес от ръководството на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.