Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КРИБ РО ПЕРНИК

На проведено на 14 Декември 2022 Годишно Общо събрание на РО КРИБ Перник, бяха приети:


 - Отчетен доклад на УС на КРИБ Перник за 2020 г. и 2021 г.;

 - Финансов отчет на организацията за 2020г. и 2021 г.

 - Доклад на КС на КРИБПерник за 2020 г. и 2021 г.


В Управителния съвет на РО КРИБ Перник, бяха избрани:

ГеоргиКостадинов Милев, "Петрол Драгичево" ЕООД - Председател на УС за

втори 4 -годишен мандат;

МихаилВладимиров Михайлов, "Идея -М" ЕООД - Зам. председател на УС за

първи 4 -годишен мандат


Членове на УС:

ГеоргиСпасов, "Венто - К" ООД, за втори 4-годишен мандат

Кирил ИвановКирилов", "Идеал Строй" ООД, за втори 4 - годишен мандат;

МариоДимитров Агонцев, "Балдимар" ООД за първи 4 - годишен мандат.


В Контролния съвет на РО "КРИБ Перник", бяхаизбрани:

 Адв. Анжела Цанкова Асенова, АД "Асенова иВълканов", Председател на КС

за втори 4 - годишен мандат


Членове на КС:

 Нацко Боянов Миленков, "АСЛ Машгруп" ООД за втори4- годишен мандат;

Владислав Евгениев Димитров, "Колхида Метал" АД завтори 4- годишен

мандат.

 

Представителството: 


РО "КРИБ Перник" ще се представлява пред трети лица

от Председателя на УС, Георги Костадинов Милев.


Copyright © КРИБ Перник  2024  Всички права запазени.