Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
ЧЛЕНОВЕ НА КРИБ ПЕРНИК

1. Петрол-Драгичево ЕООД

www.petrold.com

2. Сами-М ЕООД

www.sami-m.com

3. ДЦ ЕО ДЕНТ

www.eo-dent.com

4. ЕТ Светлозар Райков

5. ДЛВ-СИ ООД

www.dlv.bg

6. ЕТ ЛЕО-99 Петър Стоименов

7. Димел ЕООД

www.dimel.bg

8. Колхида-Mетал АД

www.kolhidametal.com

9. Идеал Строй ООД

www.malmuk.com

10. Тони Тодоров ООД
11. Колбасо ООД

www.kolbaso.bg

12. Венто-К ООД

www.vento-k.com

13. Рикарс ООД

www.rikars.business.bg

14. Въглища Перник ООД

www.bgcoal.com
15. Хермес 1992 ЕООД

www.sapernik.info

16. АСЛ Машгруп ООД
17. ТК БУС Перник ООД

www.buspernik.com

18. Саламандър АСО ФЛ ООД

www.salamander-bg.com

19. С.У.П.-България ООД
20. АК Електрик АД

www.aqelectric.com

21. ЕСПИ Инвест ООД

www.espiinvest.com

22. Леми-Трафо ЕАД

www.lemi-trafo.com

23. ЕТ Биби Бец-Бисер Страхилов

www.bibibetz.com

24. Идея-М ЕООД
25. Мини Открит Въгледобив ЕАД
26. Въгледобив Бобов дол ЕООД
27. Мина Бели брег АД
28. Мина Станянци АД
29. ТЕЦ Бобов дол ЕАД

www.tecbd.com

30. Топлофикация-Перник АД

31. ТБД-Товарни превози ЕАД


32. Перник Медикъл ООД


33. Хела-Бориславов ООД

www.hb-bg.com


34. ЗЕМЕНЕЯ ЕООД


35. Асарел Инвестмънт ЕАД


36. Балдимар ЕООД


37. ТИ АЙ КОМЕРС ООД


38. Адвокатско дружество Асенова и Вълканов


39. Никмар Кънстракшън ЕООД


40. ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД


41. ЕТ ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ

Copyright © КРИБ Перник  2022  Всички права запазени.