Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
ЧЛЕНОВЕ НА КРИБ ПЕРНИК

1. Петрол-Драгичево ЕООД

www.petrold.com

2. ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

www.toplo-ruse.com

3. ЕТ Светлозар Райков

4. ДЛВ-СИ ООД

www.dlv.bg

5. ЕТ ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ

6. Колхида-Mетал АД

www.kolhidametal.com

7. Идеал Строй ООД

www.malmuk.com

8. Тони Тодоров ООД
9. Колбасо ООД

www.kolbaso.bg

10. Венто-К ООД

www.vento-k.com

11. Никмар Кънстракшън ЕООД


12. Въглища Перник ООД

www.bgcoal.com
13. Хермес 1992 ЕООД

www.sapernik.info

14. АСЛ Машгруп ООД
15. ТК БУС Перник ООД

www.buspernik.com

16. Саламандър АСО ФЛ ООД

www.salamander-bg.com

17. АК Електрик АД

www.aqelectric.com

18. ЕСПИ Инвест ООД

www.espiinvest.com

19. Леми-Трафо ЕАД

www.lemi-trafo.com

20. ЕТ Биби Бец-Бисер Страхилов

www.bibibetz.com

21. Идея-М ЕООД
22. Мини Открит Въгледобив ЕАД
23. Въгледобив Бобов дол ЕООД
24. Мина Бели брег АД
25. Мина Станянци АД
26. ТЕЦ Бобов дол ЕАД

www.tecbd.com

27. Топлофикация-Перник АД

28. ТБД-Товарни превози ЕАД

29. Адвокатско дружество Асенова и Вълканов

30. ЛЕС АГРО ИНВЕСТ ЕООД

31. ЗЕМЕНЕЯ ЕООД

32. Асарел Инвестмънт ЕАД


33. Балдимар ЕООД


34. ТИ АЙ КОМЕРС ООД


35. Смарт  Факторинг  ЕООД

www.smart-factoring.com


Copyright © КРИБ Перник  2024  Всички права запазени.