Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Управителен съвет

       Членове на Управителен съвет на КРИБ Перник:


                        Председател на КРИБ Перник

Георги Милев, Управител на Петрол-Драгичево ЕООД


Зам. Председател на КРИБ Перник

Михаил Владимиров Михайлов, Управител на Идея-М ЕООД

  

Член на Управителния съвет

Георги Спасов, Управител на Венто - К  ООД

 

Член на Управителния съвет

Кирил Кирилов, Управител на Идеал Строй ООД

  

Член на Управителния съвет

Марио Димитров Агонцев, Балдимар ООД


Контролен съвет

Председател на  Контролен съвет:

Адв. Анжела Асенова, Управител на АД Асенова, Якимова и Владимирова

Членове на  Контролен съвет:

Нацко Миленков, Управител на АСЛ Машгруп ООД

Венцислав Димитров, Управител на Колхида-Метал АД


Copyright © КРИБ Перник  2024  Всички права запазени.