Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Управителен съвет

       Членове на Управителен съвет на КРИБ Перник:


                        Председател на КРИБ Перник

Георги Милев, Управител на Петрол-Драгичево ЕООД


Зам. Председател на КРИБ Перник

Димитър Живков, Управител на Димел ЕООД

  

Член на Управителния съвет

Антон Костадинов, Управител на Сами-М ЕООД

 

Член на Управителния съвет

Кирил Кирилов, Управител на Идеал Строй ООД

  

Член на Управителния съвет

Георги Спасов, Управител на Венто - К  ООД


Контролен съвет

Членове на  Контролен съвет:

  

Адв. Анжела Асенова, Управител на АД Асенова, Якимова и Владимирова

Нацко Миленков, Управител на АСЛ Машгруп ООД

Венцислав Димитров, Управител на Колхида-Метал АД


Copyright © КРИБ Перник  2022  Всички права запазени.