Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Начало КРИБ Перник > Документи > Кодекс за бизнес етика КРИБ Перник
КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ЕТИКА

Кодекс за бизнес етика и корпоративна отговорност


Като значима организация в Република България, КРИБ Перник осъзнава своята роля за трайния растеж на българската икономика. Ние фирмите, членове на тази организация, знаем значението на моралните принципи и ценности за ежедневните си бизнес дела и този кодекс формулира нашето желание и моралното задължение да насърчаваме социално отговорния бизнес, който носи полза за обществото.


Нашата цел на съществуване e неразривно свързана с основните принципи на честна игра и стабилно бизнес поведение. Ние залагаме на основни ценности като качество, професионализъм, почтеност, честност, инициатива, новаторство, лоялност, ентусиазъм за работа, отговорност към клиентите, взаимно уважение. Устойчивото развитие е основният двигател на дългосрочния корпоративен успех. За нас доброто име и задължението за осъществяване на социално отговорна бизнес практика, винаги са по-важни от краткосрочните печалби. Ето защо ние подчиняваме бизнес делата си на следните основни принципи:

 • Ние спазваме данъчните закони и законите за намаляване дела на сивата икономика, нормативните разпоредби, както и принципите на точно и честно счетоводство
 • Ние осъждаме даването или приемането на користни подаръции подкупи като бизнес практика.
 • Ние разчитаме на партньорството и активно си сътрудничим със законодателните и административните институции, но без да подкрепяме политически партии
 • Ние се стремим да създаваме работни места и да свеждаме до минимум социалната цена на пазарната икономика
 • Ние зачитаме човешките права на своите работници и служители и осъждаме актовете на дискриминация на работното място
 • Ние привличаме, наемаме и насърчаваме развитието на работници и служители единствено на базата на техните постижения, опит, квалификации и способности, необходими за тяхната работа
 • Ние се стремим да осигурим здравословна и безопасна работна среда, обучение и професионално развитие на своите служители и насърчаваме създаването на баланс между работата и личния живот.
 • Ние поддържаме високи стандарти на работа, за да отговорим на изискванията на клиентите по отношение на качеството и безопасността на продуктите
 • Ние се стремим към почтени отношения със своите конкуренти
 • Ние прилагаме строги екологични стандарти в своята работа, и се стремим към опазване на околната среда чрез чисти производствени процеси и ефективно използване на ресурсите
 • Ние подкрепяме местната и централната власт в постигането на ефективна обществена администрация, осигуряване на услуги и честни и прозрачни правила

Ние, членовете на КРИБ Перник, изразяваме нашето доброволно намерение да обменяме коректна информация за развитието си, движението на персонала и некоректни партньори в деловите отношения, да участваме в общи проекти, конкурси и търгове и в обекти на трети страни.

Copyright © КРИБ Перник  2024  Всички права запазени.