Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
РЕГИОНАЛЕН КЛОН НА КРИБ
Ноември
2014
На  12 ноември  2014 г. в гр.  Перник  се   проведе   Учредителното   събрание   на регионалната структура на КРИБ за област Перник. Регионалният клон на КРИБ в  гр. Перник   бе   открит   официално  от    г-н    Огнян Донев,    председател   на Управителния съвет на КРИБ,  който  отправи  приветствие  към  учредителите и гостите  на  събитието.  Приветствия  към участниците  отправиха  и  г-н Евгений Иванов,  изпълнителен  директор  на  КРИБ,  д-р  Вяра Церовска и  д-р Валентин 

Павлов,  народни  представители  от  района  на  Перник,  г-н  Пламен  Алексиев, кмет  на  община Р адомир, председателите на КРИБ Добрич и КРИБ Кърджали - г-жа Мария Кирилова  и г-н Фахри Идриз.В събитието взеха участие 50 представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Перник станаха 30 от най-големите и влиятелни работодателиза областта.

В Управителния съвет на КРИБ Перник влязоха 5 дружества в това число: Петрол-Драгичево ЕООД, Радомир Метал Индъстрийз АД, Сами-М ЕООД, Димел ЕООД и Идеал Строй ООД. За председател  на  Управителния съвет на КРИБ Перник  бе  избран г-н Георги Милев, собственик  на Петрол  Драгичево ЕООД, а за заместник председател на сдружението бе избран г-н Пламен Бонев, председател на НС на Радомир Метал Индъстрийз АД.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Перник” включва трима членове: Адвокатско сдружение „Асенова, Якимова и Владимирова“, АСЛ Машгруп ООД и Колхида Метал АД. За председател на Контролния съвет бе избрана г-жа Анжела Асенова от Адвокатско сдружение „Асенова, Якимова и Владимирова“.                                                                                                                                                      

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, Гласът на българският бизнес ще подкрепя новото сдружение в процеса на постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.