Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
Годишно общо събрание на СНЦ КРИБ Перник

КРИБ Перник си извоюва заслуженавторитет не само в региона, а и в страната в резултат наактивната си дейност от своето основавене през 2014 г. до момента като работиусилено и успя да се наложи като незаобиколим фактор в социално –икономическото развитие на региона. 

На29 май 2018г. В ОК “Дворец накултурата“ гр. Перник се проведе Годишно Общо събрание на СНЦ „КРИБПЕРНИК“, на което членовете на сдружението обсъдиха и гласуваха единодушно:

§ Отчетният доклад за дейността на организацията за2017г.;

§  Финансовият отчет на СНЦ “КРИБ ПЕРНИК“ за 2017;

§  Доклада на Контролния съвет на сдружението за 2017г.

На29 май 2018г. В ОК “Дворец накултурата“ гр. Перник се проведе Годишно Общо събрание на СНЦ „КРИБПЕРНИК“, на което членовете на сдружението обсъдиха и гласуваха единодушно:

§ Отчетният доклад за дейността на организацията за2017г.;

§  Финансовият отчет на СНЦ “КРИБ ПЕРНИК“ за 2017;

§  Доклада на Контролния съвет на сдружението за 2017г.

Структурата на организацията не спира да серазраства – през 2017г. в сдружението са влезли 8 нови членове. КРИБПерник е и първата регионална организация на Конфедерацията на работодателите ииндустриалците в България /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес, която спечелипроект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Изключително голям приностът наорганизацията в подготовката на Държавния план – прием за учебната 2018-2019г.за училищата в региона на Перник.

Официални гости на Годишното събрание бяха: Областният управител на Перник -г-жа Ирена Соколова, зам. кмет на Община Перник - Йордан Павлов, Председателятна Общински съвет Г-н Иво Савов, Началникът на РУО-Перник - г-жа Ваня Коконова,Директорът на Дирекция "Бюро по труда" - Росен Симеонов и други,които лично отправиха поздравления към бизнеса на Перник и региона. 

Председателятна КРИБ Перник  Георги Милев и всичкиучастници в  Общото събрание на организациятаполучиха поздравителени адреси от народните представители на ПП ГЕРБ - Перник иръководството на КРИБ г-н Кирил Домусчиев и г-н Евгений Иванов.

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.