Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
Годишно общо събрание на СНЦ КРИБ Перник
Георги Милев бе преизбран за председател на Управителния съвет на КРИБ Перник на Годишно общо събрание на бизнес организацията , което се проведе на 16 май 2017г. в ОК “Дворец на културата“ - Перник.    

Членовете на сдружението обсъдиха и гласуваха доклада за дейността на организацията за 2016г.


Разгледани бяха:

Отчета на Президума за дейността на  Арбитражен съд - Перник при СНЦ "КРИБ ПЕРНИК" за 2016г.;

Финансовия отчет на сдружението за 2016г.;

Отчета на Контролния съвет за 2016г. 


В състава на УС бяха избрани:


Георги Милев – Петрол Драгичево ЕООД

Димитър Живков – Димел ЕООД

Антон Костадинов – Сами – М ЕООД

Кирил Кирилов – Идеал Строй ООД

Георги Спасов – Венто – К ООД


Членове на КС са: Анжела Асенова, Нацко Миленков и Владислав Димитров.


КРИБ Перник получи поздравителни адреси от председателя Кирил Домусчиев и изпълнителния директор Евгений Иванов на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Гласът на българиския бизнес, от областния управител Ирена Соколова и от кмета на Перниk, Вяра Церовска .

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.