Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 12 ноември2019г. се навършват 5 години от  учредяването „КРИБ ПЕРНИК“.

 

От своето създаване през 2014г., до сега КРИБ Перникработи усилено и успя да се наложи като незаобиколим фактор в социално –икономическото развитие в гр. Перник и областта. Структурата не спря да серазраста и с всяка изминала година стана по - голяма и по – влиятелна.

 

Пожелаваме на всички членове на организацията много бъдещиуспехи във Вашата дейност и в съвместното ни бъдещо сътрудничество.

 

 

 

                                                                                      ОТ  РЪКОВОДСТВОТО

 

Copyright © КРИБ Перник  2021  Всички права запазени.