Лого КРИБ Перник
Регионална организация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Сайтът е в процес на разработка
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2018 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2018 г.
Отчет за паричните потоци за 2018 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2018 г.
Отчет за собствения капитал за 2018 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2018 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2017 г.
Отчет за паричните потоци за 2017 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2017 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2016 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2016 г.
Отчет за паричните потоци за 2016 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.
Отчет за собствения капитал за 2016 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2016 г.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 г.
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2015 г.
Отчет за паричните потоци за 2015 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.
Отчет за собствения капитал за 2015 г.
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2015 г.

Copyright © КРИБ Перник  2019  Всички права запазени.